Cart 0

V380 Pro Smart Outdoor CCTV 1080P Support WiFi Loop Recording Two Way Audio

RM 169.00

- Super clear with 2 infrared LED and 18 white LED
- You can see it clearly even when it is dark night
- Clear image with 1080P resolution
- You can record at all time with WiFi connection
- Even when WiFi is down, built-in AP spot enables it to keep recording
- You swipe your phone screen easily to see any angle/direction
-  Support loop recording, so you can use it to record meeting for future reference
- Two away audio with built-in anti noise filter and intercom helps you communicate, you can use it as door bell

- Super jelas dengan 2 LED inframerah dan 18 LED putih
- Anda dapat melihatnya dengan jelas walaupun malam gelap
- Gambar jelas dengan resolusi 1080P
- Anda boleh merakam sepanjang masa dengan sambungan WiFi
- Dan walaupun WiFi tidak berfungsi, AP spot terpasang membolehkannya terus merakam
- Anda boleh guna skrin telefon anda dengan mudah untuk melihat sudut / arah berlainan
- Boleh buat rakaman gelung dan anda dapat gunakannya untuk rujukan masa depan
- Dua audio jauh dengan penapis anti bising dan interkom terbina dalam membantu anda berkomunikasi, anda boleh gunakannya sebagai loceng pintu